Hrvatski jezični portal

òvisiti

òvisiti (o kome, o čemu) nesvrš.prez. òvisīm, pril. sad. òvisēći, gl. im. òvišēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
ovisiti
 
prezent
jednina
1. ovisim
2. ovisiš
3. ovisi
množina
1. ovisimo
2. ovisite
3. ovise
 
futur
jednina
1. ovisit ću
2. ovisit ćeš
3. ovisit će
množina
1. ovisit ćemo
2. ovisit ćete
3. ovisit će
 
imperfekt
jednina
1. ovišah
2. ovišaše
3. ovišaše
množina
1. ovišasmo
2. ovišaste
3. ovišahu
 
perfekt
jednina
1. ovisio sam
2. ovisio si
3. ovisio je
množina
1. ovisili smo
2. ovisili ste
3. ovisili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam ovisio
2. bio si ovisio
3. bio je ovisio
množina
1. bili smo ovisili
2. bili ste ovisili
3. bili su ovisili
 
imperativ
jednina
2. ovisi
množina
1. ovisimo
2. ovisite
 
glagolski prilog sadašnji
oviseći
 
glagolski pridjev aktivni
ovisio, ovisila, ovisilo
ovisili, ovisile, ovisila
Definicija
1. biti ograničavan, uvjetovan ili određen kime ili čime; zavisiti
2. a. oslanjati se na koga (2) b. biti u nemogućnosti da se što učini bez koga ili čega
Etimologija
✧ o (b)- + v. visjeti (visiti)