Hrvatski jezični portal

bàsket

bàsket m

Izvedeni oblici
jednina
N basket
G basketa
D basketu
A basket
V baskete
L basketu
I basketom
množina
N basketi
G basketa
D basketima
A baskete
V basketi
L basketima
I basketima
Definicija
1. sport žarg. igranje košarke na jedan koš, usp. streetball
2. dipl. žarg. niz pitanja ili tema (politička, ekonomska, sigurnosna itd.) koja su predmet bilateralnih ili multilateralnih pregovora
Etimologija
engl.: koš ← lat. bascauda