Hrvatski jezični portal

paràbola

paràbola ž

Izvedeni oblici
jednina
N parabola
G parabole
D paraboli
A parabolu
V parabolo
L paraboli
I parabolom
množina
N parabole
G parabola
D parabolama
A parabole
V parabole
L parabolama
I parabolama
Definicija
1. knjiž. a. vrsta pjesničke figure; usporedba b. alegorijska priča koja sadrži istinu ili nauk, priča u kojoj se usporedbom i prenesenim značenjem ilustrira moralna ili religiozna ideja (npr. Isusova priča o gorušičinu zrnu kao slikovita poruka vjere)
2. mat. a. ravninska krivulja sa svojstvom da su sve njezine točke jednako udaljene od zadane točke (fokusa) i zadanog pravca (direktrise); hitnica b. krivulja koja nastaje presijecanjem stošca
3. žarg. let u visokom luku (ob. lopte)
Etimologija
lat.grč. parabolḗ: usporedba ≃ para- + -bol