Hrvatski jezični portal

pȃnjkati

pȃnjkati (koga, što) nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
razg. klevetati, ogovarati
Onomastika
pr. (nadimačka): Pȁnjkota (Šibenik, Zagreb), Pȃnjkov (Osijek, Vukovar, Novska, Split), Pánjković (192, Korenica, Našice, Sisak, v. i Panteleon)
Etimologija
✧ ? od starijega *patkati, v. pȁsti