Hrvatski jezični portal

paràpēt

paràpēt m 〈G parapéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N parapet
G parapeta
D parapetu
A parapet
V parapete
L parapetu
I parapetom
množina
N parapeti
G parapeta
D parapetima
A parapete
V parapeti
L parapetima
I parapetima
Definicija
1. ograda, naslon (obično od većeg komada kamena i sl.) na prozoru, balkonu, na rubu mosta, ceste (štiti vozila od pada) itd.; sims, rubnjak
2. vojn. nasip od nabijene zemlje, zida ili kamena, služi kao zaklon; prsobran
3. lokal. rasporak (ciferšlus) na (muškim) hlačama
Onomastika
pr. (nadimačka): Paràpatić (Sisak, Daruvar, Gvozd), Paròpatić (110, Petrinja, Banovina), Poròpatić (100, Glina, Petrinja, Pokuplje)
Etimologija
tal. parapetto