Hrvatski jezični portal

parapsihòloški

parapsihòloški pril.

Definicija
kao u parapsihologiji, pomoću parapsihologije, na način parapsihologije