Hrvatski jezični portal

nàum

nàum m 〈G mn nȁūmā〉

Izvedeni oblici
jednina
N naum
G nauma
D naumu
A naum
V naume
L naumu
I naumom
množina
N naumi
G nauma
D naumima
A naume
V naumi
L naumima
I naumima
Definicija
namjera
Etimologija
✧ na- + v. um