Hrvatski jezični portal

nebèski

nebèski pril.

Definicija
1. poput neba, kao na nebu
2. pren. divno