Hrvatski jezični portal

bȁjalac

bȁjalac m 〈G -aoca, N mn -aoci〉

Definicija
osoba koja baja; bahornik, bajač, bajalo