Hrvatski jezični portal

negácija

negácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N negacija
G negacije
D negaciji
A negaciju
V negacijo
L negaciji
I negacijom
množina
N negacije
G negacija
D negacijama
A negacije
V negacije
L negacijama
I negacijama
Definicija
1. poricanje, odbijanje, nijekanje
2. lingv. riječ za odricanje »ne«; niječnica, opr. afirmacija
3. log. mat. operacija kojom se izjavi A pridružuje izjava ¬A (»nije A«) koja je istinita ako i samo ako je A lažna; nijek
4. inform. pretvaranje signala s dva stanja (binarnog signala) ili uzorka bitova u suprotno stanje (1001 u 0110)
Sintagma
negacija negacije jedan od osnovnih zakona dijalektičkog mijenjanja cjelokupne zbilje, svaki je stupanj razvitka negacija prošloga, svaki budući negacija prethodnoga, te se u okviru stalnih negacija odvija društveni, misaoni i zbiljski razvoj
Etimologija
lat. negatio; negativus: niječan ≃ negare: nijekati