Hrvatski jezični portal

adskribírati

adskribírati (što) dv.prez. adskrìbīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
adskribirati
 
prezent
jednina
1. adskribiram
2. adskribiraš
3. adskribira
množina
1. adskribiramo
2. adskribirate
3. adskribiraju
 
futur
jednina
1. adskribirat ću
2. adskribirat ćeš
3. adskribirat će
množina
1. adskribirat ćemo
2. adskribirat ćete
3. adskribirat će
 
imperfekt
jednina
1. adskribirah
2. adskribiraše
3. adskribiraše
množina
1. adskribirasmo
2. adskribiraste
3. adskribirahu
 
aorist
jednina
1. adskribirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. adskribirao sam
2. adskribirao si
3. adskribirao je
množina
1. adskribirali smo
2. adskribirali ste
3. adskribirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam adskribirao
2. bio si adskribirao
3. bio je adskribirao
množina
1. bili smo adskribirali
2. bili ste adskribirali
3. bili su adskribirali
 
imperativ
jednina
2. adskribiraj
množina
1. adskribirajmo
2. adskribirajte
 
glagolski prilog sadašnji
adskribirajući
 
glagolski prilog prošli
adskribiravši
 
glagolski pridjev aktivni
adskribirao, adskribirala, adskribiralo
adskribirali, adskribirale, adskribirala
 
glagolski pridjev pasivni
adskribiran, adskribirana, adskribirano
adskribirani, adskribirane, adskribirana
Definicija
rij. (na)činiti adskripciju; pripisati