Hrvatski jezični portal

nȏm

nȏm m

Definicija
pov. starogrčka obredna pjesma u čast boga Apolona
Etimologija
grč. nómos