Hrvatski jezični portal

nestorijanìzam

nestorijanìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N nestorijanizam
G nestorijanizma
D nestorijanizmu
A nestorijanizam
V nestorijanizme
L nestorijanizmu
I nestorijanizmom
množina
N nestorijanizmi
G nestorijanizama
D nestorijanizmima
A nestorijanizme
V nestorijanizmi
L nestorijanizmima
I nestorijanizmima
Definicija
rel. učenje carigradskog patrijarha Nestorija prema kojem Krist ima i božansku i ljudsku narav; Marija nije Bogorodica, već samo majka čovjeka Isusa; u Isusu je Sin Božji boravio samo privremeno; duofizitizam, nestorijanstvo
Etimologija
✧ prema patrijarhu Nestoriju (380—451)