Hrvatski jezični portal

balàbān1

balàbān1 m 〈G balabána〉

Izvedeni oblici
jednina
N balaban
G balabana
D balabanu
A balaban
V balabane
L balabanu
I balabanom
množina
N balabani
G balabana
D balabanima
A balabane
V balabani
L balabanima
I balabanima
Definicija
reg.
1. balvan
2. zast. dresirani medvjed s kojim se nekoć nastupalo na sajmovima
3. onaj koji je jak kao balaban, krupan, robustan muškarac
4. krupan pijetao
5. štap kojim se udara u bubanj
6. glazb. srednjoazijski puhaći instrument u obliku cilindrične uske trublje, s jednostrukim jezičcem
Onomastika
Balàban m. os. ime (musl.), zast.
pr. (od imena, ili nadimačka za krupnog čovjeka): Balàban (450, Pokuplje, Zagreb i okolica), Balàbanić (Ðakovo, Slavonija), Balòban (Jastrebarsko, Gvozd, Vukovar)
Etimologija
tur.perz. balābān: ptica bukavac