Hrvatski jezični portal

bȃl4

bȃl4 m 〈N mn -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N bal
G bala
D balu
A bal
V bale
L balu
I balom
množina
N balovi
G balova
D balovima
A balove
V balovi
L balovima
I balovima
Definicija
šah postotak poena koje igrač na šahovskom turniru mora postići da bi ispunio uvjet za osvajanje međunarodnih titula [prvi velemajstorski bal]
Etimologija
fr. balle: bod, poen