Hrvatski jezični portal

bȁla1

bȁla1 ž 〈G mn bȃlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N bala
G bale
D bali
A balu
V balo
L bali
I balom
množina
N bale
G bala
D balama
A bale
V bale
L balama
I balama
Definicija
1. svežanj uvijene mekane robe [bala sukna]; denjak, naramak, smotak
2. term. jedinica različitih veličina ovisno o vrsti robe [12 bala sukna = 32 lakta; 1 bala pamuka (u SAD) 226,8 kg; 1 bala papira = 10.000 araka]
3. reg. lopta, kugla, balun
Etimologija
tal. ballo, stvnjem. balo ≃ tal. balla: kugla