Hrvatski jezični portal

nȅvōljnōst

nȅvōljnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N nevoljnost
G nevoljnosti
D nevoljnosti
A nevoljnost
V nevoljnosti
L nevoljnosti
I nevoljnošću / nevoljnosti
množina
N nevoljnosti
G nevoljnosti
D nevoljnostima
A nevoljnosti
V nevoljnosti
L nevoljnostima
I nevoljnostima
Definicija
osobina onoga koji je nevoljan