Hrvatski jezični portal

mȃrva

mȃrva ž

Izvedeni oblici
jednina
N marva
G marve
D marvi
A marvu
V marvo
L marvi
I marvom
množina
N marve
G marva
D marvama
A marve
V marve
L marvama
I marvama
Definicija
reg.
1. a. volovi za vuču b. tegleće životinje; marha, stoka
2. pren. pejor. a. onaj koji vrlo neprilično postupa, bez osjetljivosti za druge ljude i za ono što radi b. ljudi nedostojni poštovanja [ljudska marva]
Etimologija
mađ. marha ← stvnjem.: mariha