Hrvatski jezični portal

maròkēn

maròkēn m 〈G marokéna〉

Definicija
crno obojena glatka kozja koža štavljena biljnim ekstraktima; koristi se za izradu finijih odjevnih predmeta [od marokena]
Etimologija
fr. (crêpe) marocain: marokanska koža, prema Maroku (S Afrika)