Hrvatski jezični portal

autòmatski

autòmatski pril.

Definicija
1. na automatski način, samo od sebe; mehanički
2. razg. zbog toga, time što, zato što, samim time [tko hoće automatski i može]