Hrvatski jezični portal

màrmalja

màrmalja ž

Definicija
reg. pejor. ljudi koji se u velikom broju kreću bez reda, neuglađeni ljudi koji su se sjatili na jedno mjesto; ljudska masa, svjetina [navalila marmalja u slastičarnicu kao gladni vuci]
Etimologija
tal. marmaglia ← fr. marmaille ≃ marmot: majmun