Hrvatski jezični portal

mámiti

mámiti (koga, što) nesvrš.prez. mȃmīm, pril. sad. -mēći, gl. im. -mljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
mamiti
 
prezent
jednina
1. mamim
2. mamiš
3. mami
množina
1. mamimo
2. mamite
3. mame
 
futur
jednina
1. mamit ću
2. mamit ćeš
3. mamit će
množina
1. mamit ćemo
2. mamit ćete
3. mamit će
 
imperfekt
jednina
1. mamljah
2. mamljaše
3. mamljaše
množina
1. mamljasmo
2. mamljaste
3. mamljahu
 
perfekt
jednina
1. mamio sam
2. mamio si
3. mamio je
množina
1. mamili smo
2. mamili ste
3. mamili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam mamio
2. bio si mamio
3. bio je mamio
množina
1. bili smo mamili
2. bili ste mamili
3. bili su mamili
 
imperativ
jednina
2. mami
množina
1. mamimo
2. mamite
 
glagolski prilog sadašnji
mameći
 
glagolski pridjev aktivni
mamio, mamila, mamilo
mamili, mamile, mamila
 
glagolski pridjev pasivni
mamljen, mamljena, mamljeno
mamljeni, mamljene, mamljena
Definicija
1. privlačiti čime, činiti da tko dođe, da izađe, da se približi s namjerom da se provede neki cilj, namjera i sl. (o osobama)
2. privlačiti na prevaru upotrebljavajući mamac da bi bile uhvaćene (o životinjama)
3. nastojati dobiti prošenjem, tražiti načina da se što dobije raznim uvjeravanjima, nalaženjem razloga i sl. [mamiti novac]; cijediti, cincariti, cincati, dramčiti, drančiti, kamčiti, musti, žicati
Etimologija
prasl. *mamiti (slov. mamiti, polj. mamić)