Hrvatski jezični portal

malògrađanin

malògrađanin m 〈N mn malògrađani〉

Izvedeni oblici
jednina
N malograđanin
G malograđanina
D malograđaninu
A malograđanina
V malograđanine
L malograđaninu
I malograđaninom
množina
N malograđani
G malograđana
D malograđanima
A malograđane
V malograđani
L malograđanima
I malograđanima
Definicija
pejor. pripadnik građanstva nesposoban za javnu djelatnost izvan svoga izravnog interesa i sigurnosti; filistar, klajnbirger
Etimologija
✧ malo- + v. grad1 (kalk. prema njem. Kleinburger)