Hrvatski jezični portal

mànija

mànija ž

Izvedeni oblici
jednina
N manija
G manije
D maniji
A maniju
V manijo
L maniji
I manijom
množina
N manije
G manija
D manijama
A manije
V manije
L manijama
I manijama
Definicija
1. pat. endogena psihoza, karakteristične smetnje mišljenja (bijeg ideja), afekata i motorike (psihomotorna hiperaktivnost); bijes, ludilo, mahnitost
2. razg. pretjerano izražena sklonost prema čemu [manija urednosti]
3. fil. pov. prema Platonu, inspiracija koja navodi umjetnika da komunicira s božanskim elementom
Etimologija
grč. manía: bijes, ludilo ≃ manikós: bijesan, sklon ludilu