Hrvatski jezični portal

Mànu

Mànu m

Definicija
mit. u indijskoj mitologiji praotac ljudskog roda, legendarni autor važnog sanskrtskog zakonika koji propisuje zakone za pripadnike pojedinih kasta; prinio prvu žrtvu; pojavljuje se u Vedama i u priči o potopu kao spoj Noe i Adama
Etimologija
skr. manu: čovjek ≃ ie. man