Hrvatski jezični portal

mȃran

mȃran prid.odr. -rnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N maran
G marna
D marnu
A marna / maran
V marni
L marnu
I marnim
množina
N marni
G marnih
D marnim / marnima
A marne
V marni
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
srednji rod
jednina
N marno
G marna
D marnu
A marno
V marno
L marnu
I marnim
množina
N marna
G marnih
D marnim / marnima
A marna
V marna
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
ženski rod
jednina
N marna
G marne
D marnoj
A marnu
V marna
L marnoj
I marnom
množina
N marne
G marnih
D marnim / marnima
A marne
V marne
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N marni
G marnog / marnoga
D marnom / marnome / marnomu
A marnog / marni
V marni
L marnom / marnome / marnomu
I marnim
množina
N marni
G marnih
D marnim / marnima
A marne
V marni
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
srednji rod
jednina
N marno
G marnog / marnoga
D marnom / marnome / marnomu
A marno
V marno
L marnom / marnome / marnomu
I marnim
množina
N marna
G marnih
D marnim / marnima
A marna
V marna
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
ženski rod
jednina
N marna
G marne
D marnoj
A marnu
V marna
L marnoj
I marnom
množina
N marne
G marnih
D marnim / marnima
A marne
V marne
L marnim / marnima
I marnim / marnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N marniji
G marnijeg / marnijega
D marnijem / marnijemu
A marnijeg / marnijega
V marniji
L marnijem / marnijemu
I marnijim
množina
N marniji
G marnijih
D marnijim / marnijima
A marnije
V marniji
L marnijim / marnijima
I marnijim / marnijima
 
srednji rod
jednina
N marnije
G marnijeg / marnijega
D marnijem / marnijemu
A marnije
V marnije
L marnijem / marnijemu
I marnijim
množina
N marnija
G marnijih
D marnijim / marnijima
A marnija
V marnija
L marnijim / marnijima
I marnijim / marnijima
 
ženski rod
jednina
N marnija
G marnije
D marnijoj
A marniju
V marnija
L marnijoj
I marnijom
množina
N marnija
G marnijih
D marnijim / marnijima
A marnije
V marnije
L marnijim / marnijima
I marnijim / marnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najmarniji
G najmarnijeg / najmarnijega
D najmarnijem / najmarnijemu
A najmarnijeg / najmarnijega
V najmarniji
L najmarnijem / najmarnijemu
I najmarnijim
množina
N najmarniji
G najmarnijih
D najmarnijim / najmarnijima
A najmarnije
V najmarniji
L najmarnijim / najmarnijima
I najmarnijim / najmarnijima
 
srednji rod
jednina
N najmarnije
G najmarnijeg / najmarnijega
D najmarnijem / najmarnijemu
A najmarnije
V najmarnije
L najmarnijem / najmarnijemu
I najmarnijim
množina
N najmarnija
G najmarnijih
D najmarnijim / najmarnijima
A najmarnija
V najmarnija
L najmarnijim / najmarnijima
I najmarnijim / najmarnijima
 
ženski rod
jednina
N najmarnija
G najmarnije
D najmarnijoj
A najmarniju
V najmarnija
L najmarnijoj
I najmarnijom
množina
N najmarnija
G najmarnijih
D najmarnijim / najmarnijima
A najmarnije
V najmarnije
L najmarnijim / najmarnijima
I najmarnijim / najmarnijima
Definicija
koji se odlikuje marom; marljiv, prilježan