Hrvatski jezični portal

mànus

mànus (mȁnus) m

Definicija
anat. dio ruke od zglavka do vrha prstiju; šaka
Etimologija
lat. manus