Hrvatski jezični portal

memoári

memoári m pl. tantum

Izvedeni oblici
množina
N memoari
G memoara
D memoarima
A memoare
V memoari
L memoarima
I memoarima
Definicija
tekst u kojem pisac bilježi svoja sjećanja na ljude i događaje
Etimologija
fr. mémoires ≃ lat. memoria: pamćenje