Hrvatski jezični portal

membrána

membrána ž

Izvedeni oblici
jednina
N membrana
G membrane
D membrani
A membranu
V membrano
L membrani
I membranom
množina
N membrane
G membrana
D membranama
A membrane
V membrane
L membranama
I membranama
Definicija
1. tanka zategnuta elastična pregrada koja dijeli neki prostor, odjeljuje dvije komore, obavija neki organ, prima i prenosi kolebanja tlaka i sl. [slušna membrana; mikrofonska membrana]; opna
2. tehn. tanka opna koja čini sastavni dio zvučnika [niskotonska membrana]
Sintagma
membrana stanice biol. membrana što obavija citoplazmu izvana; granica je između unutrašnje sredine stanice i stanične okoline;
membrana timpani anat. opna koja zatvara medijalnu stranu zvukovoda; bubnjić
Etimologija
lat. membrana