Hrvatski jezični portal

máster

máster m

Izvedeni oblici
jednina
N master
G mastera
D masteru
A mastera
V masteru
L masteru
I masterom
množina
N masteri
G mastera
D masterima
A mastere
V masteri
L masterima
I masterima
Definicija
1. žarg. gospodar, poslodavac, gazda
2. vlasnik, kućevlasnik, brodovlasnik
3. term. a. matrica za umnožavanje zvuka, slike i nekih tiskanih materijala b. mjesto na kojem su skupljeni svi tzv. signali koji se proizvode ili koriste u nekom tzv. centru
4. inform. glavni ili nadređeni uređaj [primarni master; sekundarni master], opr. slave
Sintagma
master-kompjuter inform. u sustavu međusobno povezanih kompjutera, središnji kompjuter koji kontrolira cijeli sustav;
master-proračun ukupni financijski plan poduzeća
Etimologija
engl. master: gospodar ← lat. magister: učitelj