Hrvatski jezični portal

masque

masque (izg. mȁsk) m

Definicija
pov. engleski scensko-muzički oblik, alegoričkog ili mitološkog sadržaja, bogato insceniran; njegovao se na engleskom dvoru u 16. i 17. st.
Etimologija
engl.stfr., usp. maska