Hrvatski jezični portal

màzginski

màzginski pril.

Definicija
kao mazga, na način mazge