Hrvatski jezični portal

mȅđučīn

mȅđučīn ž

Izvedeni oblici
jednina
N međučin
G međučina
D međučinu
A međučin
V međučine
L međučinu
I međučinom
množina
N međučini
G međučina
D međučinima
A međučine
V međučini
L međučinima
I međučinima
Definicija
1. dio kazališne predstave koji se odigrava između potpuna dva čina
2. pren. događaj između dva duža zbivanja [u međučinu su smijenili sve nepoželjne]
Etimologija
✧ među- + v. čin