Hrvatski jezični portal

mȋna3

mȋna3 ž

Izvedeni oblici
jednina
N mina
G mine
D mini
A minu
V mino
L mini
I minom
množina
N mine
G mina
D minama
A mine
V mine
L minama
I minama
Definicija
zast. u Atici, mjera za težinu (šestina talenta) i računska novčana jedinica
Etimologija
lat.grč. mnȃ ≃ hebr. mānāh: izbrojan