Hrvatski jezični portal

mèrlīn1

mèrlīn1 m 〈G merlína〉

Definicija
pom. tanki konopac za podizanje zastave na jarbol (na brodu)
Onomastika
pr. (nadimačka): Mèrlić (Buzet, Istra, Lika, Zagorje, Međimurje), Mèrlīn (Merlȋn) (160, Zagreb, Donja Stubica, Istra, Prigorje, može i ← njem. merlin: mrkva)
Etimologija
tal. merlino ← nizoz. meerlijn