Hrvatski jezični portal

mètati

mètati (što) nesvrš.prez. mȅćēm, pril. sad. mȅćūći, imp. mèći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
metati
 
prezent
jednina
1. mećem
2. mećeš
3. meće
množina
1. mećemo
2. mećete
3. meću
 
futur
jednina
1. metat ću
2. metat ćeš
3. metat će
množina
1. metat ćemo
2. metat ćete
3. metat će
 
imperfekt
jednina
1. metah
2. metaše
3. metaše
množina
1. metasmo
2. metaste
3. metahu
 
perfekt
jednina
1. metao sam
2. metao si
3. metao je
množina
1. metali smo
2. metali ste
3. metali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam metao
2. bio si metao
3. bio je metao
množina
1. bili smo metali
2. bili ste metali
3. bili su metali
 
imperativ
jednina
2. meći
množina
1. mećimo
2. mećite
 
glagolski prilog sadašnji
mećući
 
glagolski pridjev aktivni
metao, metala, metalo
metali, metale, metala
Definicija
stavljati, polagati, usp. metnuti