Hrvatski jezični portal

Mjȁnma

Mjȁnma (Myanma) ž (Myanmar m)

Definicija
geogr. država na obali Bengalskog zaljeva i Andamanskog mora, 676.577 km2, 44.613.000 stan., glavni grad Rangoon, usp. Burma