Hrvatski jezični portal

bábac1

bábac1 m 〈G bápca, V bȃpče, N mn bápci, G bȃbācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N babac
G bapca
D bapcu
A bapca
V bapče
L bapcu
I bapcem
množina
N bapci
G babaca
D bapcima
A bapce
V bapci
L bapcima
I bapcima
Definicija
1. (u šali, s pozitivnim konotacijama) dobro držeća i vitalna starija ženska osoba
2. pejor. muškarac bapskih osobina i sklonosti u izgledu, načinu razgovora itd., onaj koji je babolik, muška baba; babonja