Hrvatski jezični portal

mòlto

mòlto pril.

Definicija
glazb. oznaka koja se upotrebljava uz druge oznake za tempo, dinamiku, artikulaciju i interpretaciju, pojačavajući prvobitno značenje; vrlo, jako
Etimologija
tal. molto