Hrvatski jezični portal

molèkula

molèkula ž

Izvedeni oblici
jednina
N molekula
G molekule
D molekuli
A molekulu
V molekulo
L molekuli
I molekulom
množina
N molekule
G molekula
D molekulama
A molekule
V molekule
L molekulama
I molekulama
Definicija
fiz. kem. skup povezanih atoma, najmanja čestica neke tvari koja za tu tvar ima bitna kemijska svojstva i koja može samostalno postojati
Etimologija
nlat. molecula: mala masa ≃ moles: masa