Hrvatski jezični portal

Mȉnsk

Mȉnsk m

Definicija
glavni grad Bjelorusije, 1.634.000 stan.