Hrvatski jezični portal

mlàdalački

mlàdalački pril.

Definicija
na način svojstven mladosti