Hrvatski jezični portal

mòdēm

mòdēm m 〈G modéma〉

Izvedeni oblici
jednina
N modem
G modema
D modemu
A modem
V modeme
L modemu
I modemom
množina
N modemi
G modema
D modemima
A modeme
V modemi
L modemima
I modemima
Definicija
inform.
1. računalni komunikacijski sklop, služi za prenošenje podataka između računala telefonskom linijom (može poslužiti i kao klasični faks uređaj, telefon, telefonska sekretarica i dr.)
2. općenito, elektronski uređaj koji obavlja funkciju modulatora i demodulatora u sustavu za prijenos podataka
Sintagma
integrirani modem modem koji se nalazi u sklopu matične ploče i nije odvojiv od nje;
unutarnji (interni) modem modem koji se nalazi na kartici i koji je namijenjen uticanju u matičnu ploču čime ne zauzima mjesto na radnom stolu kao zasebna komponenta;
vanjski (eksterni) modem modem odvojen od kućišta kao zasebna komponenta
Etimologija
engl.modulator (v. modus) + demodulator (≃ de- + v. modulator)