Hrvatski jezični portal

mȍdērna

mȍdērna ž 〈D L -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N moderna
G moderne
D moderni
A modernu
V moderno
L moderni
I modernom
množina
N moderne
G moderna / moderni
D modernama
A moderne
V moderne
L modernama
I modernama
Definicija
književni smjer i razdoblje u hrv. književnosti s kraja 19. i poč. 20. st.; izražava težnju da slijedi ostvarenja zapadnoeuropske književnosti toga doba (A. G. Matoš, V. Vidrić i dr.), usp. moderna književnost, v. moderan Δ
Etimologija
njem. Moderne, v. moda, v. moderan