Hrvatski jezični portal

mȏd2

mȏd2 m

Definicija
term. najčešći oblik statističkog obilježja, oblik obilježja s najvećom frekvencijom
Etimologija
engl. mode