Hrvatski jezični portal

mȍb

mȍb m

Definicija
sociol. žarg. ljudi loših svojstava, najgori sloj u društvu; rulja, ološ, šljam, svjetina, bagra
Etimologija
engl.lat. mobile vulgus: pokretna (prevrtljiva, nestalna) svjetina