Hrvatski jezični portal

bàcati

bàcati nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
bacati
 
prezent
jednina
1. bacam
2. bacaš
3. baca
množina
1. bacamo
2. bacate
3. bacaju
 
futur
jednina
1. bacat ću
2. bacat ćeš
3. bacat će
množina
1. bacat ćemo
2. bacat ćete
3. bacat će
 
imperfekt
jednina
1. bacah
2. bacaše
3. bacaše
množina
1. bacasmo
2. bacaste
3. bacahu
 
perfekt
jednina
1. bacao sam
2. bacao si
3. bacao je
množina
1. bacali smo
2. bacali ste
3. bacali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam bacao
2. bio si bacao
3. bio je bacao
množina
1. bili smo bacali
2. bili ste bacali
3. bili su bacali
 
imperativ
jednina
2. bacaj
množina
1. bacajmo
2. bacajte
 
glagolski prilog sadašnji
bacajući
 
glagolski pridjev aktivni
bacao, bacala, bacalo
bacali, bacale, bacala
 
glagolski pridjev pasivni
bacan, bacana, bacano
bacani, bacane, bacana
Definicija
1. (što, koga), v. baciti
2. (na što) razg. davati važnost, stavljati težište [bacati na stil; bacati na sadržaj]
3. (komu, čemu) polagati (2)
4. (, čime) kretati se vrlo živim kretnjama i naglih pokreta nogu, kao nemiran konj ili ždrijebe [bacati nogama (o osobi) A: Uh, ova dobro hoda. B: Itekako! Baca, baca!]
5. () odbacivati u obliku sitnih dijelova ili otpadaka čega, frcati, vrcati [A: Na stazi ima trave, treba počistiti B: Šišaju, pa baca]
Frazeologija
bacati drvlje i kamenje (na koga) obasuti velikim grdnjama;
bacati kamena s ramena etnol. nadmetati se u bacanju kamena s ramena;
bacati (svjetlo) rasipati (svjetlo);
bacati novac biti rastrošan;
bacati se nogama ritati se (o konju);
bacati se po krevetu biti nemiran u snu, nemirno spavati;
bacati klipove pod noge (komu) podmuklo ometati, onemogućavati koga