Hrvatski jezični portal

mȍno

mȍno prid.indekl.

Definicija
koji se odnosi na reprodukciju ili snimanje zvuka upotrebom samo jednog kanala, opr. stereo
Etimologija
engl. mono (phonic), v. mono-