Hrvatski jezični portal

mùha

mùha ž 〈D L -i, G mn múhā〉

Izvedeni oblici
jednina
N muha
G muhe
D muhi / musi
A muhu
V muho
L muhi / musi
I muhom
množina
N muhe
G muha
D muhama
A muhe
V muhe
L muhama
I muhama
Definicija
zool. najrašireniji leteći kukac, iz roda dvokrilaca (Musca), s mnogobrojnim vrstama, od kojih je najraširenija obična muha (Musca domestica) [konjska muha; ce-ce muha; muha zujara]
Sintagma
muha kategorija sport najlakša kategorija u boksu i hrvanju;
muhe gusjeničarke zool. Tachinidae, porodica dvokrilaca kojima se ličinke razvijaju kao nametnici u štetnim kukcima i njihovim ličinkama i žive ih izjedu
Frazeologija
(ubiti) jednim udarcem dvije muhe jednom akcijom postići dva cilja;
kao muha bez glave bezglavo, smeteno;
od muhe praviti slona preuveličavati;
pala muha na medvjeda, v. medvjed
Onomastika
pr. (nadimačka, za sitnu osobu, ili od naziva biljke): Mùha (Osijek, Moslavina, Istra, Slavonija), Mùhār (340, Vrbovsko, Lika, Banovina, okolica Zagreba), Mùšica (Zabok, Kutina, Bjelovar)
Etimologija
prasl. i stsl. muxa (rus. múxa, polj. mucha), lit. musia ← ie. *mows-/mus- (lat. musca, grč. myȋa)