Hrvatski jezični portal

mukabèla

mukabèla ž

Definicija
isl. glasno učenje Kur̕ana u džamiji; uče ga više hafiza obično uz Ramazan
Etimologija
tur. mukabele ← arap. muqābälä